Mars server Demo
18.11.2018 05:40:17 21.9.2018 10:07:45 Alarm
Konfigurace otopného období
Po Spin UpSpin Down hodinách venkovní teploty nad Spin UpSpin Down °C se nastaví režim léto
Po Spin UpSpin Down hodinách venkovní teploty pod Spin UpSpin Down °C se nastaví režim zima