Mars server Demo
22.9.2019 21:26:36 21.9.2018 10:07:45 Alarm
Konfigurace otopného období
Po Spin UpSpin Down hodinách venkovní teploty nad Spin UpSpin Down °C se nastaví režim léto
Po Spin UpSpin Down hodinách venkovní teploty pod Spin UpSpin Down °C se nastaví režim zima